васат

 • 11миёна — [ميانه] 1. байн, мобайн, миён; дар миёнаи чизе мондан дар байни ду чиз (қувва ва ғ.) воқеъ шудан; аз ду ё ҳар тараф фаро гирифта шудан 2. маҷ. алоқа, робита; миёна( и ду кас) вайрон шудан қатъ ё халадор шудани алоқа дар байни ду шахс, бад шудани… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 12СОЗВЕЗДИЕ — группа звезд, названная в честь религиозного или мифического персонажа либо животного, либо в честь какого либо примечательного объекта древности или современности. Созвездия это своеобразные памятники древней культуры человека, его мифологии,… …

  Энциклопедия Кольера

 • 13Список звёздных имён — Это список традиционных имен для звезд, в основном полученных из арабского и латыни. См. также список звезд по созвездиям, который дает различные названия, происхождения, и величины. Чтобы узнать больше о любой из этих звезд, Вы можете заглянуть… …

  Википедия

 • 14звезда — См. знаменитый, славный, судьба далеко, как до звезды небесной, путеводная звезда... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. звезда (небесное) светило, звездочка, маяк вселенной,… …

  Словарь синонимов

 • 15ангушт — [انگشت] 1. қисми охирини мутаҳаррики даст ва пои одам, ки маъмулан панҷтоӣ мешаванд, чиллик, лелак 2. воҳиди ченак, ки баробари паҳнои як ангушт аст: чор ангушт, панҷ ангушт; ангушти беном ангушти чорум, бинсир; ангушти дароз // ангушти васат… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 16байн — [بين] а. миён, мобайн; васат, миёна; байни… а) миёни…, мобайни…: муносибати байни онҳо хуб набуд; б) миёнаҷои…, маркази…; в) фосилаи…, масофаи…; г) даруни…; дохили…; аз байн(и) а) аз миёни…, аз мобайни…, аз миёнаҷои…; б) аз даруни…, аз дохили…;… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 17восита — [واسطه] а 1. он ки дар байни ду кас барои ҳалли матлабе миёнҷигӣ мекунад, миёнарав, миёнҷӣ 2. васила, роҳ, чора; сабаб, боис; воситаҳои истеҳсолот иқт. маҷмӯи ашё аз қабили асбобу олот, замину биноҳо, ки одамон дар ҷараёни истеҳсоли неъматҳои… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 18дил — [دل] 1. узви марказии низоми гардиши хуни одам ва ҳайвон, ки ҳаракати хунро идора мекунад, қалб; дили бемор дили касал, дили дардманд 2. маҷ. марказ, васат, миён, дарун: дили мамлакат, дили кӯҳ; дили санг мағзи санг, миёни санг; дили шаб ними шаб …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 19қаламгир — [قلم گير] ангушт (ки қаламро ба худ мегирад); се қаламгир киноя аз се ангушти дасти рост – ибҳом, шаҳодат ва васатӣ, ки ҳангоми навиштан қаламро медоранд …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 20қалб — I [قلب] а 1. узви марказии низоми гардиши хун дар бадани инсон ва ҳайвонот, дил; ба тариқи истиора: хонаи қалб, шишаи қалб 2. маҷ. ботин, замир 3. маҷ. миёна, васат, марказ: қалби дара, қалби кӯҳ, қалби кӯҳсорон; қалби лашкар қувваи асосии лашкар …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ